Mgr. Barbora Ballová

Bakalářská práce

Žákyně s elektivním mutismem v běžné základní škole

Pupil with selective mutism at common basic school.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přístupem k žákyní s elektivním mutismem v běžné základní škole. Práce je členěna na tři hlavní kapitoly, které se dále větví na podkapitoly dle typu řešené problematiky. Úvodní kapitola pojednává o vzniku a vývoji řeči u dětí, o jejích biologických základech, tvorbou hlasu a jeho využitím v rezonančních prostorách a potažmo v mezilidské komunikaci. Druhá kapitola se zabývá …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with access to the student with selective mutism in normal primary school. The work is divided into three main chapters, which are further sub-branches on the type of tackle. Introductory chapter discusses the emergence and development of speech in children, its biological bases, making the voice and its use in the resonance and hence in interpersonal communication. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta