Bc. Lada Daňhelová

Bakalářská práce

Myth and Mythology in Neil Gaiman’s American Gods

Myth and Mythology in Neil Gaiman’s American Gods
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumání témat mýtu a mytologie v knize Američtí Bohové od Neila Gaimana. Teoretická část práce uvádí pojmy mýtus a mytologie, jejich význam a důležitost v literatuře, primárně v žánru fantasy, přičemž tato kapitola také zmiňuje autory, kteří ovlivnili Gaimanovu tvorbu či jsou jeho současníky. Teoretická část se dále zaměřuje na význam mytologie v další Gaimanově tvorbě …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore the theme of myth and mythology in Neil Gaiman’s novel American Gods. The theoretical part of the thesis introduces myth and mythology and explores their most significant features as well as the importance of the two from the point of view of literature with focus on the fantasy genre. This chapter also mentions authors important than influenced Gaiman …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání