Bc. Jiří Boš

Bachelor's thesis

Vývoj grafických aplikací s využitím WPF

The development of graphics applications using WPF
Abstract:
Tato práce byla vytvořena za účelem poskytnutí základních učebních materiálů pro Windows Presentation Foundation. Práce je rozdělena do kapitol tak, aby čtenáři vytvořila všeobecný přehled o WPF. Velký důraz byl kladen na ukázky kódu v textu. Součástí práce je něco kolem 60 ukázkových aplikací. Ty jsou rozděleny podle kapitol. V teoretické části je pak na ně odkazováno. Některé aplikace obsahují i …more
Abstract:
This work was created for the purpose of providing basic materials for Windows Presentation Foundation. The work is divided into chapters so that readers develop a general overview of WPF. Great emphasis was placed on the sample code in the text. Práce obsahuje 60 ukázkových příkladů. They are divided by chapter. The theoretical part is then referenced. Some applications include the advanced solutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2013
  • Supervisor: Ing. Petr Veselý

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Boš, Jiří. Vývoj grafických aplikací s využitím WPF. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology