Theses 

Činnost veřejné správy – Ing. Andrea Koštová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Andrea Koštová

Bakalářská práce

Činnost veřejné správy

The Activity of Public Administration

Anotace: Cílem práce je analýza mechanismu činnosti veřejné správy z pohledu české právní úpravy a poukázání na možnosti její modernizace. Svoji bakalářskou práci jsem zaměřila na činnost veřejné správy. V první části jsem vymezila základní pojmy a to veřejná správa a organizace veřejné správy. V druhé části jsem se zaměřila na činnost orgánů veřejné správy ve všeobecnosti. V třetí části jsem popsala činnost registrových orgánů v ČR a porovnala jsem činnost registrových orgánů na České poště a na Městském úřadě Blovice. Ve čtvrté části jsem naznačila možnost modernizace veřejné správy ve vztahu k mému zaměstnavateli České poště.

Abstract: The objective of the thesis is to analyse and assess the efficiency of public administration in the Czech Republic, from the perspective of Czech legislation and pointed out the possibility of its modernization. The thesis is composed of four chapters. The first chapter details the terminology related to the public administration and public administration management, while the second one is focused on the functioning of public administration bodies in general. The third chapter describes the role of registers authorities in the Czech Republic, namely in terms of Cesta posta and Municipality of Blovice. The final chapter indicates possible ways of modernization of public administration related to Ceska posta, where the author of the thesis is employed.

Klíčová slova: veřejná správa, ministerstva, legalizace, vidimace, Rejstřík trestů, datové schránky, public administration, ministries, legalization, certified copy, Criminal Records Office, data boxes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Slavíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz