Ilya Zhakhavets

Bakalářská práce

The comparison of the Great Depression and the Currents Crisis in terms of International Trade

Porovnání Velké Deprese s finanční krize roku 2008 v kontextu mezinárodního obchodu
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnání Velké Deprese s finanční krize roku 2008 v kontextu mezinárodního obchodu. První kapitola bude věnována analýze Velké Deprese, její příčinám a její vlivu na mezinárodní obchod v první polovině 20. století. Také budou analyzované základní opatřeni přijaté za účelem pozastaveni krize. Druhá kapitola bude věnována analýze finanční krize roku 2008 a tom, jak domácí …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare Great Depression and Financial Crisis of year 2008 in terms of International Trade. First chapter would be devoted to the analysis of Great Depressions as to its reasons and impact on world trade in the first half of 20th century. All main measures that were implemented in order to stop crisis will be discussed. Second chapter would analyze the reasons of the financial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69473