Bc. Iva Stavinohová

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv a antidiskriminační zákon

The Czech Ombudsman and Anti-dicrimination Law
Anotace:
Tématem práce je Veřejný ochránce práv a antidiskriminační zákon. Hlavním cílem práce je analýza efektivnosti činnosti Veřejného ochránce práv při ochraně před diskriminací. Práce je rozdělena do tří částí. V první se zaměřuji popis základních pojmů souvisejících s diskriminací. Druhá část je pak věnována aktivitám Veřejného ochránce práv a vymezení jeho kompetencí. V praktické části jsou pak analyzovány …více
Abstract:
Theme of the bachelor thesis is the Ombudsman and the Anti-discrimination law. Thesis aims to analyze efficiency of activities the ombudsman in protecting against discrimination. The thesis is divided into three parts. The first part is focused on describing fundamental concepts associated with discrimination and the right on equal treatment. The second part of my work deals about the competence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta