MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv spánkových epileptiformních výbojů v EEG na výskyt jádrových příznaků ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) u dětí s benigní epilepsií s centrotemporálními hroty

The influence of EEG-detected nocturnal centrotemporal discharges on the expression of core symptoms of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS)
Abstract:
Úvod: Benigní epilepsie s centrotemporálními hroty (BCECTS) se řadí mezi nejčastější benigní ložiskové epileptické syndromy v dětském věku. Ačkoli je tento syndrom popsán jako benigní, řada studií prokázala výskyt různé míry neuropsychologického defictiu u pacientů s BCECTS. Metodika: Do studie bylo zahrnuto třicet dva dětí s BCECTS ve věku 6-11 let. U všech pacientů (bez antiepileptické nebo psychiatrické …more
Abstract:
Introduction: Benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS) is the most frequent benign focal epilepsy in childhood. Although it is described as a benign epilepsy syndrome, many studies have revealed that a significant number of patients have some degree of neuropsychological impairment. Methods: Thirty-two patients with BCECTS aged 6-11 years were included in the study. All patients …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2018
  • Supervisor: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Miriam Kolníková, Ph.D., prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta