MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv spánkových epileptiformních výbojů v EEG na výskyt jádrových příznaků ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) u dětí s benigní epilepsií s centrotemporálními hroty

The influence of EEG-detected nocturnal centrotemporal discharges on the expression of core symptoms of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS)
Anotácia:
Úvod: Benigní epilepsie s centrotemporálními hroty (BCECTS) se řadí mezi nejčastější benigní ložiskové epileptické syndromy v dětském věku. Ačkoli je tento syndrom popsán jako benigní, řada studií prokázala výskyt různé míry neuropsychologického defictiu u pacientů s BCECTS. Metodika: Do studie bylo zahrnuto třicet dva dětí s BCECTS ve věku 6-11 let. U všech pacientů (bez antiepileptické nebo psychiatrické …viac
Abstract:
Introduction: Benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS) is the most frequent benign focal epilepsy in childhood. Although it is described as a benign epilepsy syndrome, many studies have revealed that a significant number of patients have some degree of neuropsychological impairment. Methods: Thirty-two patients with BCECTS aged 6-11 years were included in the study. All patients …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2018
  • Vedúci: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Miriam Kolníková, Ph.D., prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta