Mgr. Jiří Štipský

Bakalářská práce

Vznik nové obce na příkladu obce Libhošť

The Inception of a New Commune on the Example of Libhošť
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popis jednotlivých právních kroků, které vedou ke vzniku obce podle platné legislativy, popsaných na příkladu vzniku konkrétní obce Libhošť s uvedením obsahu zákonem předpokládaných a podmíněných kroků v letech 2009 – 2011. Této části předchází kapitola, která vymezuje pojem obec a její význam, historický vývoj obce na našem území od prvopočátku do současnosti, právní úpravu …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is the description of the individual legal steps that lead to the creation of municipality under current legislation, described on an example of a creation of specific municipality Libhošť indicating the contents implied by law and conditional steps in years 2009 - 2011. This part is preceded by chapter, which defines the concept of community and its importance, its historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta