Bc. Nikola Slavíková

Bakalářská práce

Taneční festival jako motivace k účasti v cestovním ruchu

A dance festival as motivation to promote tourism
Anotace:
Tato práce je zaměřena na vybrané mezinárodní taneční festivaly a na analýzu jejich dopadů na cestovní ruch. Cílem práce je konfrontace tanečních festivalů v České republice a v zahraničí. Zjištění, zda je možné ovlivnit příjezdový cestovní ruch, díky dobré organizaci festivalů a nabídce, která vedle standardních tanečních programů bude obsahovat i programy spojené s cestovním ruchem. V první části …více
Abstract:
This work concentrates on selected international dance festivals and on the analysis of their influence of tourist industry. The aim of the work is to confront dance festivals in the Czech Republic and abroad. The second aim is to find out whether it is possible to influence the incoming tourist industry by good festival organization and by an offer of supporting dance programmes linked to tourist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze