Tomáš Zikeš

Diplomová práce

Počítačové sítě, jejich zabezpečení a překonání tohoto zabezpečení

Computer networks, theirs security and overcoming of that security
Anotace:
Hlavními cíli této diplomové práce je zmapovat metody používané pro zabezpečení bezdrátových sítí a praktické otestování těchto metod formou útoku na přístupový bod bezdrátové sítě s cílem získání přístupového hesla pro připojení k bezdrátové síti a dešifrování datových paketů přenášených sítí. Pro zmapování používaných typů zabezpečení jsem zvolil sérii měření charakteristik bezdrátových sítí v terénu …více
Abstract:
Main goals of this diploma thesis is to chart methods used to secure wireless internet networks a test those methods through attack on access point of wireless network with target to receive password to access this network and decryption of captured packets. For charting of types of security measures used for wireless network, I performed a series of measurements in field on different places in Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Jiří Přibil
  • Oponent: Vladislav Bína

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47890