Bc. Romana Schromová

Bachelor's thesis

Pravda a lež v médiích

Truth and lies in media
Anotácia:
V této bakalářské práci se autorka rozhodla zabývat manipulací a zkreslení skutečnosti v českých tištěných médiích. Chtěla by poukázat na skutečnost, že vše, co se v novinách či jiných médiích, nemusí být pravdou, jak si většina populace myslí. Zvláštní pozornost autorka věnuje tzv. Agenda Settings, což je přesně ten pojem, vyjadřující dlouhodobou a detailně plánovanou manipulaci v médiích – jde o …viac
Abstract:
In this Bachelor thesis the author would like to occupy with the manipulation and distortion of reality in Czech press medias. She would like to mention, that everything that is in the medias may not be truth, in fact, like most of people think. Mainly, this thesis dealing with Agenda setting which is exactly the term, representing a long-term manipulation planned in dept. The Agenda setting describes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Miroslav Dittrich
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication & Bachelor of Science in Business Administration