Veronika Hašková

Bakalářská práce

Public relations vybrané neziskové organizace

Public relations of a selected a non-profit organization
Anotace:
Public relations jsou klíčovým nástrojem společenských, hospodářských i politických elit. Pomocí public relations ovlivňují ziskové i neziskové organizace veřejné mínění a tím i jednání při rozhodování veřejnosti. Veřejné mínění je zásadní proměnná veličina, které může rozhodovat o úspěchu či neúspěchu všech subjektů, na které působí. Média jsou takzvaným zprostředkovatelem informací a sehrává zásadní …více
Abstract:
Public Relations is a key tool used by social, economic, and political elites. The use of PR in profit and non-profit organizations influences public opinion and affects public decision-making. Public opinion acts as a fundamental variable determining the success or failure of all entities its influences. Media are the mediator of information and it plays a crucial role in shaping public opinion. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace