Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D.

Bakalářská práce

Transparence dokumentární fotografie a její důsledky

Transparency of Documentary Photography and its Consequences
Anotace:
Předkládaná práce se snaží o odhalení (estetické) hodnoty dokumentární fotografie. Jejím základem je interpretace studie ‚Fotografie a zobrazení‘ Rogera Scrutona, kterou podrobuje kritice vycházející z akademické diskuse o podstatě fotografie z posledních let. Z té vyplývají klíčové pojmy, které jsou v druhé části práce podrobněji vykládány. Ústředním bodem je ‚transparence‘, jejíž důsledky se ve fotografii …více
Abstract:
The core of this BA thesis is disclosure of the (aesthetic) value of documentary photography. This work build on interpretation of an essay ‘Photography and representation’ by Roger Scruton, which is strictly interrogate by principles of academic debate about a nature of photography of the last years. From this discussion figure key points, which are explain minutely in the second part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika