Bc. Zuzana Peprníčková

Bakalářská práce

Ramanova spektroskopie v organické analýze

Raman spectroscopy for organic analysis
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je sestavení Ramanova přístroje a jeho testování pro analýzu organických rozpouštědel. PAN a PAR ligandy a jeho Cu(II) komplexy byly využity pro jejich studiu pomocí rezonanční a povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie v přítomnosti Ag nanočástic.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to assemble Raman device and perform its testing for analysis of organic solutions. PAN and PAR ligands and their Cu(II) complexes were employed for study by means of resonance and surface enhanced Raman Spectroscopy in presence of Ag nanoparticles.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma