Kateřina STARÁ

Master's thesis

Význam týmové supervize v rámci organizace z pohledu sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v sociálních organizacích v Děčíně

The importance of team supervision within the organization from the point of view of social workers and managers in social organizations in Děčín
Abstract:
Diplomová práce se zabývá pohledem sociálních pracovníků a vedoucích sociálních pracovníků na možnosti a význam týmové supervize v rámci organizace v sociálních organizacích v Děčíně. Cílem je zjistit, jaké významy má týmová supervize pro sociální pracovníky a vedoucí sociální pracovníky, kteří jí podstupují. V čem spatřují přínosy a rizika týmové supervize pro organizaci, pracovníky a vedoucí pracovníky …more
Abstract:
The thesis deals with the view of social workers and leading social workers on the possibilities and the meaning of team supervision within the organization in the social organisations in Děčín. The aim is to find out what meanings has team supervision for social workers and leading social workers who attend it. In what they see the benefits and risks of team supervision for organization, social workers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Ladislav Vaska, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STARÁ, Kateřina. Význam týmové supervize v rámci organizace z pohledu sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v sociálních organizacích v Děčíně. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work Leadership and Management