Ani Martirosyan

Master's thesis

Performance management systems in shared service centers

Performance management systems in shared service centers
Abstract:
Abstrakt Motivace: Tato práce zkoumá roli systémů měření ve sdílených centrech služeb, konkrétně v oblasti nákupního procesu, zahrnujícího oddělení pro řízení závazků vůči dodavatelům a oddělení nákupu. Tato oddělení byla vybráno kvůli jejich důležitosti pro Computer Science Corporation s.r.o., což je mateřská organizace Centra sdílených služeb v Praze. Uvedená oddělení byla dale vybrána z důvodu velké …more
Abstract:
Abstract Background: This research investigates the role of measurement systems in shared service center, more specifically in the source to settlement stream, which consists of Accounts Payables and Procurement departments. The departments have been chosen because of their importance for the global Computer Science Corporation s.r.o., which is the parent company of Shared Service Center in Prague …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Ondřej Matyáš
  • Reader: Kateřina Knorová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69420

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities