Bc. Veronika Bartošová

Bakalářská práce

Comparison of English Pronunciation of Italian and Spanish Speakers

Comparison of English Pronunciation of Italian and Spanish Speakers
Anotace:
Tato práce se zabývá chybami ve výslovnosti, kterých se v angličtině dopouštějí rodilí mluvčí španělštiny a italštiny. Cílem této práce je porovnat jejich výslovnost a následně potvrdit hypotézu, že rodilí mluvčí italštiny mají lepší výslovnost angličtiny v oblasti segmentálních (hláskových) jevů a rodilí mluvčí španělštiny si počínají lépe na suprasegmentální (prozodické) úrovni. Praktická část této …více
Abstract:
This thesis deals with pronunciation errors of Spanish and Italian non-native speakers of English. It aims to compare these two pronunciations and subsequently prove the hypothesis that the Italian speakers in the present research will deliver a slightly better speaking performance on the segmental level of pronunciation and the Spanish speakers will perform slightly better on the suprasegmental level …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta