Bc. Klára Sedláčková

Diplomová práce

Some Aspects of Non-native Acquisition of English Pronunciation in Spanish Speakers

Non-native acquisition of English pronunciation in Spanish speakers
Anotace:
Tato diplomová práce „Osvojování anglické výslovnosti se zaměřením na španělské uživatele tohoto jazyka“ se zabývá anglickou výslovností nerodilých mluvčí a zkoumá faktory, které ji ovlivňují. Práce dále porovnává rozdíly mezi zvukovým systémem anglického a španělského jazyka a uvádí příklady výslovnostních chyb, kterým mohou Španělé v anglickém jazyce čelit. Praktická část práce srhnuje výsledky případové …více
Abstract:
The diploma thesis “Non-native Acquisition of English Pronunciation in Spanish Speakers” deals with the question of non-native pronunciation of English. It explores factors which have an influence on it. Furthermore, it offers a comparison between the English and the Spanish sound systems. The thesis also illustrates examples of some difficulties Spanish learners are likely to face in English pronunciation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta