Theses 

Stáří a příprava na stáří z pohledu žen – Kateřina Pavlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Kateřina Pavlíková

Bakalářská práce

Stáří a příprava na stáří z pohledu žen

Ageing and Preparation for Old Age from the Perspective of Women

Anotace: Bakalářská práce "Stáří a příprava na stáří z pohledu žen" je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části popisuji stáří, soudobé pojetí stáří v dnešní společnosti. V další části jsou představeny životní změny doprovázející stáří v oblasti psychické, fyzické i sociální. V další části se věnuji mezigeneračním vztahům a předsudkům vůči stáří, jako je ageismus. Výzkumná část pomocí kvantitativních dotazníků zjišťuje názory respondentek na stáří. Jak jej vnímají a jak se na něj připravují v oblasti zdraví i v oblasti vztahů. Cílem práce je proniknout do života respondentek a tím zjistit, jak se v průběhu života na stáří připravovaly, jaký této přípravě přikládají význam, jak ji hodnotí a co by rády v rámci své přípravy změnily.

Abstract: The bachelor thesis "Age and preparation for old age from the point of view of women" is divided into theoretical part and practical part. In the theoretical part I describe the age, the contemporary concept of old age in today's society. The next part introduces life changes accompanying age in the psychological, physical and social spheres. In the next part I deal with intergenerational relationships and prejudices regarding age, such as ageism. The re-search section uses quantitative questionnaires to find out the respondents' opinions about old age. How they perceive it and how it is prepared for health and relationships. The aim of the work is to penetrate into the life of the respondents and to find out how they prepare themselves during their lifetime, what preparation they attach importance, how they eva-luate it and what they want to change in their preparation.

Klíčová slova: Stárnutí, stáří, příprava na stáří, ženy, senior, kvantitativní výzkum, ageismus, adaptace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50082 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Pavlíková, Kateřina. Stáří a příprava na stáří z pohledu žen. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:49, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz