Bc. Radka Šindlerová

Bakalářská práce

Adaptace seniora na prostředí domova pro seniory

The Adaptation of a Senior to the Senior's Home Environment
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o adaptaci seniora v domově pro seniory. Obsahuje praktickou a teoretickou část. Práce se zabývá problematikou stáří, etapami a změnami ve stáří, potřebami seniorů a adaptací na nový domov. Je zaměřena na samotného seniora, jeho vnímání a schopnost se adaptovat na nové prostředí. Představuje dlouhodobou pobytovou službu domov pro seniory.
Abstract:
The thesis deals with the senior adaptation to old people´s home. It consists of theoretical and practical parts. The thesis deals with the old age issues, old age stages and changes, senior needs and their adaptation to new home. The thesis focuses on the senior as such, his perception and adaptation ability to a new area. It represents a longstanding residence service in old people´s home.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/hc94u/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě