Bc. Zdislava Müllnerová

Bakalářská práce

Sexuální výchova v předškolním vzdělávání v Evropě

Sex education in preschool in Europe
Anotace:
Bakalářská práce „Sexuální výchova v předškolním vzdělávání v Evropě“ pojednává o sexuální výchově v mateřských školách. Teoretická část je zaměřena na předškolní dítě, na jeho psychický vývoj a na vývoj pohlavní identity. Dále se práce zaobírá sexuální výchovou, důvody hovořícími pro sexuální výchovu, principy a metodami využitelnými v sexuální výchově. V kontextu sexuální výchovy v mateřské škole …více
Abstract:
Bachelor thesis "Sex education in preschool education in Europe" deals with the sexual education at kindergartens. The theoretical part focused on preschool child, generally on his psychic development and the development of gender identity. Bachelor thesis also deals with the sexual education, the reasons why to speak about sex education and also principles and methods usable in sex education. We also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy