Mgr. Lukáš Herman

Rigorózní práce

Vizualizace 3D modelů měst na webu

Visualization of 3D City Models on the Web
Anotace:
Tato rigorózní práce se věnuje vizualizaci 3D modelů měst ve webových prohlížečích. Rešeršní část práce je složena z rozboru kartografických zásad pro 3D vizualizaci prostorových dat a z přehledu metod a technologií užívaných v oblasti konstrukce a vizualizace 3D modelů. Důraz je kladen na technologie webové. Dále byly sestaveny typologie existujících modelů měst a přehled jejich možných aplikací. …více
Abstract:
This thesis is focused on visualization of 3D city models in web browsers. Theoretical part consists of an analysis of cartographic principles for 3D visualization of spatial data and survey methods and review of methods and technologies used in the design and visualization of 3D models. Emphasis is placed on web technologies. Typologies of existing city models and their applications have been prepared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Oponent: Mgr. Karel Staněk, Ph.D., Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta