Bc. Michaela Klempová

Bakalářská práce

Hospodaření vybrané neziskové organizace

Financial Management of Selected Non-profit Organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC. V první kapitole budou definovány základní teoretická východiska neziskového sektoru a neziskových organizací. Dále se práce zabývá platnou legislativou a také různými způsoby financování (např. ze strany státu, soukromého sponzora, ze strany Evropské unie apod). Ve druhé kapitole bude představen profil konkrétní neziskové …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with a non-profit organization WHEN YOU CAN'T ADD MORE. The first chapter will define the basic theoretical background of the non-profit sector and non-profit organizations. Furthermore, the work deals with applicable legislation and also various methods of financing (eg by the state, private sponsor, by the European Union, etc.). The second chapter will present the profile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ckh9g/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné