Bc. Lucie Lampířová

Bachelor's thesis

Autoritativní režimy 20. století (případová studie)

Authoritative regimes in the 20th century (case study)
Abstract:
Práce "Autoritativní režimy 20. století" s podtitulem "Venezuela - Chávezova demokracie?" je zaměřena na analýzu nedemokratických režimů v teoretické rovině, se zaměřením na autoritativní režimy a analýzu jednoho konkrétního režimu - Venezuely za vlády Hugo Cháveze. V tomto státním zřízení není příliš zřejmé, zda se jedná o režim demokratický, nebo nedemokratický. Úkolem práce je také poukázat na to …more
Abstract:
The work "Authoritative regimes in the 20th centruy", with subtitle "Venezuela - Chávez Democracy?" is targeted to analysis of non democratic regimes in theoretical level, with specialization on authoritative regimes with analysis of one particular regime - Venezuela under rule of Hugo Chávez. There is not clearly obvious if there is democratic or nondemocratic regime. The target of this work is also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií