Martin Rejka

Bakalářská práce

The nature of the current social security system of the United States and a comparison with the social security system of the Czech Republic

Podstata současného systému sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických a porovnání se systémem sociálního zabezpečení České republiky
Anotace:
Hlavním cílem této práce je analýza sociálního systému Spojených států amerických. Americký sociální systém je daleko méně štědrý než evropské systémy. Hypotézou, kterou testuji v této práci, je to, že nízká míra redistribuce ve Spojených státech je zapříčiněná nízkou poptávkou po redistribuci. Ekonomické modely naznačují tři hlavní skupiny vysvětlení -- ekonomická, behaviorální a politická. Ekonomická …více
Abstract:
The main objective of this paper is an analysis of the US social security system. The American social security system is much less generous than European systems. The hypothesis that I test in this paper is that the level of redistribution in the US is low because people's demand for it is low. Economical models suggest three main groups of explanations - economical, behavioural and political. Economical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ondřej Prachař
  • Oponent: Pavel Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67764