Polina Shumilova

Diplomová práce

Brand loyalty in the restaurant industry: The importance of total customer benefit.

Loajalita ke značce v restauračním průmyslu: význam celkového prospěchu pro zákazníka.
Anotace:
Tato práce je věnována současným trendům v budování vztahů se zákazníky na základě utváření jejich loajality v restauračním průmyslu. V práci byly definovány současné trendy a technologie v oblasti marketingu restauračních služeb a byl zdůrazněn význam značky v celkovém procesu rozvoje podnikání pro stimulaci růstu tržeb. Na základě provedeného průzkumu autor uvádí, které ze složek celkového prospěchu …více
Abstract:
This thesis is devoted to the recent trends in building relationships with customers based on forming their loyalty in the restaurant industry. In the work the recent trends and technologies in marketing of restaurant business were defined and the importance of brand in the total process of business development for stimulating growth of sales was emphasized. Based on the conducted survey, the author …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Martin Machek
  • Oponent: Daniela Kolouchová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80529