Theses 

An Analysis of the Competitiveness of an Event Agency in the Zlín Region – Andrea Čožíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Andrea Čožíková

Bakalářská práce

An Analysis of the Competitiveness of an Event Agency in the Zlín Region

An Analysis of the Competitiveness of an Event Agency in the Zlín Region

Abstract: The following bachelor's thesis is concerned with an analysis of the competitiveness of an event Agency XY in the Zlín region. The work is divided into 2 sections where the first one is theoretical and the findings dealing with the issues such as competition, marketing mix, benchmarking and others are being explained there. The analysis of competitiveness of the Agency XY itself is performed in the practical part with the use of Porter's five forces analysis, Benchmarking, PESTLE analysis, IFE and EFE matrix and SWOT analysis. The suggestions that would lead to the rising level of the competitiveness of this firm are described according to the outcome of individual analyses.

Abstract: Následující bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti eventové Agentury XY ve Zlínském kraji. Práce je rozdělena na 2 části, přičemž tou první je teoretická část, v které jsou vysvětleny poznatky týkající se této problematiky jako je například konkurence, marketingový mix, benchmarking apod. V praktické části je pak provedena samotná analýza konkurenceschopnosti Agentury XY s využitím Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, Benchmarkingu, PESTLE analýzy, IFE a EFE matice a SWOT analýzy. Na základě výsledků z jednotlivých analýz jsou pak popsány návrhy, které by vedly ke zvýšení úrovně konkurenceschopnosti této firmy.

Keywords: Konkurenceschopnost, konkurence, marketingový mix, Benchmarking, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, PESTLE analýza, IFE a EFE matrix, SWOT analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42035 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Čožíková, Andrea. An Analysis of the Competitiveness of an Event Agency in the Zlín Region. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 09:42, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz