Bc. Adela Švancárová

Bakalářská práce

Analýza genů kódujících lytické enzymy účinné proti koaguláza negativním stafylokokovým kmenům

Analysis of the genes encoding lytic enzymes targeting coagulase negative staphylococal strains
Abstract:
The impact of coagulase- negative staphylococci (CoNS) was for a long time overshadowed by one of the most dangerous pathogens, which is S. aureus. Nowadays, however, CoNS are responsible for various nosocomial infections, based on biofilm formation on prosthetics or surgery instruments. Not only the cause infections in immunosuppressed patients, but they also cause infections in healthy individuals …více
Abstract:
Význam koaguláza- negatívnych stafylokokov (KNS) bol po dlhý čas zatienený jedným z najnebezpečnejších patogénov, akým je S. aureus. Avšak v súčasnosti patria KNS medzi pôvodcov rôznych nozokomiálnych infekcii, ktoré sú spojené s tvorbou biofilmu na umelých telových náhradách alebo nástrojoch. Spôsobujú tiež infekcie u imunosuprimovaných pacientov a niektoré sú schopné spôsobiť infekcie aj u zdravých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta