Bc. Kristýna Kořená

Diplomová práce

Strukturní a funkční analýza CRISPR/Cas lokusu v genomu koaguláza-negativních stafylokoků

Structural and functional analysis of CRISPR-Cas locus in genome of coagulase-negative staphylococci
Anotace:
CRISPR/Cas systémy se vyskytují pravděpodobně u více než poloviny bakterií. Kromě jiných obranných mechanismů, jako jsou např. RM systémy, chrání bakteriální buňky před cizorodou DNA. Vzhledem k rozvoji fágové terapie roste význam zkoumání mechanismů, kterými je bakterie chráněna před fágy. CRISPR/Cas však mohou sloužit také jako nástroj pro editaci genomů. Tato diplomová práce je zaměřena na studium …více
Abstract:
CRISPR/Cas systems are probably present in more than half of the bacteria. In addition to other defense mechanisms such as RM systems, CRISPR/Cas protects bacterial cells against foreign DNA. Due to the development of the phage therapy, it is increasingly important to investigate the mechanisms by which bacteria resist phages. However, CRISPR/Cas can also serve as a genome editing tool. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Oponent: Mgr. Juraj Bosák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta