Ing. Ivona Trejbalová

Bakalářská práce

Efektivnost reklamy u příspěvkové organizace

Effectiveness of advertising by the non-profit-making organization
Anotace:
Abstrakt V bakalářské práci se zabývám efektivností reklamy u příspěvkové organizace. Chci nastínit důležitost reklamy, ukázat formy reklamy jako marketingové komunikace přispívající ke zvyšování výkonnosti podnikatelského subjektu. Reklama je důležitým a neopomenutelným faktorem u jakéhokoli podnikání, zajišťuje pro okolí více informací o daném subjektu, produktu či službě. Snaží se jej vyzdvihnout …více
Abstract:
Abstract I deal with an effectiveness of advertising by the non-profit-making organization in my bachelor work. I want to describe importance of advertising, the forms of advertising such as marketing communication which helps to increase an efficiency of chosen enterprising subject. The advertising is an important and forced factor at every enterprising, it ensures more information about given subject …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance