Bc. Richard Unruh

Diplomová práce

Product placement jako nová forma komerční komunikace

Product Placement as the New Form of a Commercial Communication
Anotace:
České marketingové mixy obohatila nová disciplína – umístění produktů, neboli product placement. Díky zákonné úpravě přestal PP být vnímán jako skrytá reklama, vpašovávaná do děje televizních pořadů a filmů. Naopak získává pevnou pozici v rámci integrované marketingové komunikace, kde plní roli nejrychleji rostoucího marketingového prvku. Vždyť je jen málo způsobů, jak vybrané cílové skupině doručit …více
Abstract:
A new discipline emerged in the Czech marketing mix – Product Placement. Due to legislation, it is no more percieved as subliminal advertising smuggled into films and TV shows, but rather as a tool firmly defined and integrated within marketing communication. As such, it has become the most rapidly expanding marketing tool, which is hardly surprising, as there are few ways to communicate a message …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: JUDr. Petr Majerik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní