Lenka PROKSOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a struktura osobnosti dospělých se zaměřením na ženy

Motion activity and adult personality structure with focus to women.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je pohybová aktivita a struktura osobnosti u dospělých žen ve věku 20-60 let. Výzkumu se zúčastnilo 68 žen, které byly vybrány náhodným výběrem. Jako výzkumné nástroje byl použit krokoměr Yamax Digiwalker SW-700, NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Analýza dat byla vyhodnocena pomocí nepárového a párového t-testu. Měření pohybové aktivity probíhalo na jaře a na podzim …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the physical activity and personality of adult women of the age 20-60 years. Sixty-eight randomly selected women participated in this research. The research tools consisted of a Pedometer Yamax Digiwalker SW-700 and NEO, five-factor personality model. The data collected were analyzed using the unpaired and paired two-sample t-tests. The physical activity measurements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKSOVÁ, Lenka. Pohybová aktivita a struktura osobnosti dospělých se zaměřením na ženy. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 07tga0 07tga0/2
3. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2019
Bulanova, L.
4. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.