Theses 

Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků městské policie – Adriana FOUSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Adriana FOUSKOVÁ

Bakalářská práce

Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků městské policie

Research on burnout syndrome among the city policemen

Anotace: Tato bakalářská práce s názvem Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků městské policie se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je podrobně vysvětleno a představeno stěžejní téma, tedy syndrom vyhoření. Autor se zde zabývá jeho definicí, možnými příčinami, případnými rizikovými faktory, prevencí. Neopomíjí se zaměřit ani na zkoumanou specifickou skupinu lidí, policisty. Praktická část práce se věnuje výzkumu zjišťujícímu stav v oblasti syndromu vyhoření u zaměstnanců městské policie a porovnání délky praxe u mužů v přímém výkonu u městské policie a rizika vzniku syndromu vyhoření. Autor zjišťuje typické rysy syndromu vyhoření jako je emoční únava, snížení sebeúcty, odosobnění. V závěru shrnuje zjištěné.

Abstract: This thesis named Burnout at the Municipal Police consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is explained in detail and presented main topic, burnout. The author deals with its definition, possible causes, potential risk factors, prevention. The author focuses on specific group of people, a police officer. The practical part is devoted to research on burnout among employees of the Municipal Police and and compared to the length of the men at the Metropolitan Police and the risk of burnout. The author identifies typical features of burnout as emotional fatigue, lowered self-esteem, depersonalization. The conclusion summarizes the findings.

Klíčová slova: syndrom vyhoření, psychické vyhoření, stres, Městská policie (Chomutov)

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=172231 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

FOUSKOVÁ, Adriana. Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků městské policie. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:04, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz