Ing. Marcela Unzeitigová, DiS.

Diplomová práce

Optimální zvolení kalkulace nákladů jako součást vnitropodnikového účetnictví

Optimal choice of calculations of costs as a part of interdepartmental accounting
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulace jako součást vnitropodnikového účetnictví. Teoreticko – metodická část se zabývá vnitropodnikovým účetnictvím a zásobami, snaží se podat přehled o jednotlivých kalkulačních metodách, počínaje kalkulacemi plných nákladů přes kalkulace variabilních nákladů. Praktická část pak na konkrétní firmě zobrazuje, v jakém rozsahu a s jakou úspěšností jsou kalkulační …více
Abstract:
This dissertation is specialized in calculations of costs as a part of interdepartmental accounting. In theoretical part is interdepartmental accounting and stocks and makes a summary about costing methods, absorption costing and variable costing. Practical part describes in concrete company successes and utilizations of costing methods in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Jurák
  • Oponent: prof. Ing. Josef Hruška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting