Theses 

Možnosti eliminace interferencí u biochemických vyšetření se zaměřením na lipemické vzorky – Monika ČESÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Sciences

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Service / Zdravotní laborant

Theses on a related topic

Display description

Monika ČESÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti eliminace interferencí u biochemických vyšetření se zaměřením na lipemické vzorky

Possibilities of elimination of interferences in biochemical examination with a focus on lipemic samples.

Abstract: Předkládaná bakalářská práce se v teoretické části zaobírá charakteristikou laboratorní analýzy a možných chyb, které mají vliv na biochemická vyšetření. Blíže budou popsány interference - hemolýza, ikterita a lipémie (chylóza). V praktické části je proveden experiment, kde se zkoumá, zda vybrané analyty - lipáza a C-reaktivní protein jsou použitelné pro vyčeřovací systém LipoClear.

Abstract: The presented bachelor thesis deals in the theoretical part with the characteristics of laboratory analysis and possible errors, which have influence on biochemical examinations. Interference - hemolysis, icteritis and lipaemia (chylosis) will be described. In the practical part is performed an experiment where it is investigated whether the selected analytes - lipase and C-reactive protein are usable for the LipoClear cleansing system.

Keywords: Chylózní (lipemické) sérum, preanalytická část analýzy, vyčeřování, lipáza, C-reaktivní protein.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Nix, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54501 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČESÁNKOVÁ, Monika. Možnosti eliminace interferencí u biochemických vyšetření se zaměřením na lipemické vzorky. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 08:14, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz