Martina Vintrová

Bachelor's thesis

International comparative analysis of the implementation of the Smart city concept

Mezinárodní srovnávací analýza implementace konceptu chytré město
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem implementace koncepce chytrých měst na vládní nadnárodní a vládní národní úrovni jednotlivých zemí a vlivem ekonomiky na tento proces. Po analýze tří nadnárodních úrovní, jako je Evropská unie, ASEAN a Africká unie, jsem analyzovala národní úroveň těchto tří nadnárodních úrovní. Poté jsem provedla analýzu a následné porovnání jednotlivých fází procesu implementace …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses the process of implementation of the concept of smart cities at the governmental transnational and governmental national level of individual world countries and the influence of the economy on this process. After analyzing the three transnational levels such as the European Union, ASEAN and the African Union, I analyzed the national level of three transnational levels …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií