Bc. Lukáš Němec

Bakalářská práce

Problematika implementace strukturálních fondů v členských zemích Evropské unie

Implementation of Structural Funds in the EU member states
Anotace:
Tato práce pojednává o stavu současného publikovaného výzkumu zabývajícího se implementací strukturálních fondů v jednotlivých zemích Evropské unie. Práce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti výzkumu implementace strukturálních fondů. Jedná se o absorpci těchto fondů v jednotlivých zemích a regionech, problematiku administrativní kapacity, možný vliv procesu víceúrovňového vládnutí, účinnost implementace …více
Abstract:
This work deals with a present published research dealing with an implementation of the Structural Funds in the particular states of the European Union. This work is focused on the area of absorpton of the Structural Funds in the states and regions, problematics of administrative capacity, possible influence of multilevel governance, efficiency of implementation and other researched aspects. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií