Mgr. Michaela Kročová

Bakalářská práce

Aktivizační metody ve výuce matematiky

Activation Methods in Mathematics Education
Anotace:
Bakalářská závěrečná práce „Aktivizační metody ve výuce matematiky“ se zabývá problematikou používání aktivizačních metod v hodinách matematiky na základní škole. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část seznamuje s pojmem aktivizační výuková metoda, s historií a klasifikací aktivizačních metod. Dále se soustřeďuje na soupis, charakteristiku jednotlivých druhů a zavádění …více
Abstract:
Bachelor thesis "Activation Methods in Mathematics Education" deals with issue of using of activation methods in mathematics lessons in primary school. This work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part introduces the concept of activation teaching method, with the history and classification of the activation methods. It also focuses on listing, the characteristics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta