Kristýna ANTOŠOVÁ

Bachelor's thesis

Populismus v českém kontextu: Analýza rétorických strategií vybraného aktéra

Populism in Czech context: Analysis of rhetoric strategies of selected actor
Anotácia:
Předkládaná práce je kvalitativní analýzou rétorických strategií vybraného aktéra, kterým je v tomto případě současný český prezident Miloš Zeman. Tento aktér je často označován (médii či odbornou veřejností) za populistického politika kvůli svým výrokům. Cílem této práce je analyzovat rétorické strategie Miloše Zemana v rámci dvou prezidentských kampaní a zjistit, zda je možné na základě vybrané teorie …viac
Abstract:
The presented thesis is a qualitative analysis of rhetoric strategies of a selected actor, which in this case is the current Czech president Miloš Zeman. This actor is often labeled (by media or by scientific public) as a populist politician due to his statements and expressions. The aim of this work is to analyse rhetorical strategies of Milos Zeman within two presidential election campaigns and to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANTOŠOVÁ, Kristýna. Populismus v českém kontextu: Analýza rétorických strategií vybraného aktéra. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/