Bc. Michal Švábek

Diplomová práce

Analýza bankovního trhu ČR s vybranou zemí Evropské unie

The Analysis of Banking Market in the Czech Republic with Selected Country of EU
Anotace:
Předmětem diplomové práce je komplexní rozbor bankovního sektoru ČR s bankovním sektorem Nizozemska jako jednoho z representantů zemí Evropské unie s orientací na finanční skupinu ING, která působí na území obou těchto států. V úvodu autor vysvětluje, proč zvolil pro srovnání s vnitrostátním bankovnictvím právě bankovnictví nizozemské. První část práce je zaměřena na všeobecnou analýzu, tj. srovnání …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is a complex analysis of the banking sector in the Czech Republic with banking sector of the Netherlands as a selected representative of countries of the European Union with orientation on the financial group ING which operates on both of these states. At the beginning author explains why he chose for analysis with inland banking the Dutch banking. The first part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS