Mgr. Matej Čižik

Bakalářská práce

Použití velkých stránek pro zvýšení výkonnosti JVM

Using huge pages to improve performance of JVM
Abstract:
The main goal of this Bachelor’s thesis is to compare performance of JVM (Java Virtual Machine) using huge pages with the performance of standard JVM. The theoretical part describes paging issue that the processor performs when accessing the memory. This part evaluates advantages and disadvantages of huge pages and contains description of Java Virtual Machine and its components. The practical part …více
Abstract:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je porovnať výkonnosť JVM (Java Virtual Machine) pri použití veľkých stránok s výkonnosťou dosiahnutou pri bežnom chode JVM. Teoretická časť opisuje problematiku stránkovania, ktoré vykonáva procesor pri prístupe do pamäte. Táto časť zhodnocuje výhody a nevýhody použitia veľkých stránok a obsahuje popis Java Virtual Machine a jeho súčastí. V praktickej časti je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika