Roman OLAH

Bakalářská práce

Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na sledování rybí obsádky a rybího plůdku

Hydric rehabilitation of Lake Most with aim to fish and juvenile fish scope.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sledováním a zhodnocením současného stavu rybí obsádky v jezeře Most. Jezero Most vzniká jako zahlazení následků důlní činnosti lomu Most-Ležáky. Budoucí využití jezera Most by mělo sloužit pro příměstskou rekreaci a rybaření, které je veřejností široce vyhledávané. Z hlediska budoucího využití bude kvalita vody velice důležitá. Ryby mohou mít jak pozitivní tak negativní …více
Abstract:
Bachelor thesis works with monitoring and evaluation of present situation of fish stock in the Most lake. Most lake is a hydric recultivation of original mine Most-Ležáky. Usage of the lake will be mainly for inhabitants recreation. Big effort is given to make a clean water in the lake. Biomanipulation measures make good ecosystem in the lake and clean water in it.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLAH, Roman. Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na sledování rybí obsádky a rybího plůdku. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí