Mgr. et Mgr. Veronika Tomečková

Bakalářská práce

Srovnání hodnot a postojů v oblasti rodičovství v ČR a VB (srovnání EVS 1999 a 2008)

Comparison of values and attitudes in the field of parenting in the Czech Republic and the UK (Compared EVS 1999 a 2008)
Anotace:
Cílem této práce je srovnat postoje v oblasti rodičovství u dvou vývojově rozdílných zemí a to postoje České republiky, jakožto zástupce postkomunistických zemí, a postoje Velké Británie, jakožto klasického reprezentanta vyspělých západních zemí. První část práce uvádí obě země do širšího kontextu, nastiňuje demografickou situaci z hlediska plodnosti a poskytuje základní teoretické přístupy, na kterých …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare the attitudes towards parenting of two developmentally different countries, the Czech republic, as a representative of the post-communist countries and the United Kingdom, as a representative of classical Western industrialized countries. The first part of this thesis puts these two countries into broader context, outlines the demographic situation in terms of fertility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 1. 2013
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karina Hoření

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií