Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Disertační práce

How does history predestine contemporary issues of child protection in the Czech Republic: beyound the socialist legacy

How does history predestine contemporary issues of child protection in the Czech Republic: beyound the socialist legacy
Anotace:
Cílem disertace je prozkoumat problém kritérií a indikátorů účinného hájení práv dětí jako determinovaného svým vývojem za dobu předchozích stupňů. Tento pohled byl zvolen kvůli soustředění tohoto výzkumu na transformaci sociálně-právní ochrany dětí v post-socialistických zemích, již se odlišují nevyrovnaným systémem strategií, a zároveň mizerami vědeckých základů plánování a realizace reforem systému …více
Anotace:
h zemí (Velké Británií, Dánska, a Francie), byl vyprodukován normativní model, jenž spojuje vývoj sociálně-právní ochrany dětí a její moderní fungování. Kapitola se řídí otázkou Jak měřit účinnost sociálně-právní ochrany dětí s ohledem na její vývoj? Metoda zkoumání shod prokazuje, že moderní účinná ochrana dětí se směruje k pluralizaci mínění, rozmanitosti aktérů a amplifikace procedur zasahování …více
Abstract:
The purpose of the Thesis is to revise the approach towards child protection in order to work out criteria and indices for the monitoring its transformation. The survey arises from the optimistic hypothesis regarding the influence of advanced theoretical knowledge related to child protection on its routine operation through the multichannel empowerment of actors towards the revision of their notion …více
Abstract:
-war, and socialist periods are explored. The path dependency related to perception of parenting and childhood which restrains contemporary reforms is traced. The necessity to revise the socialist period is justified in order to provide consistent transformation of relevant institutions, regulations, and practices. Because of the obvious shortcoming in retrospective investigation regarding Czech child …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., prof. Joanne Daugherty Bailey, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce