Tereza VITNEROVÁ

Bakalářská práce

Tematický rejstřík tvorby W. S. Burroughse

Thematic index of W. S. Burroughs's creation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tematickým rejstříkem tvorby Williama S. Burroughse. Krátce představuje i hnutí tzv. beat generation a život samotného autora Williama S. Burroughse. Důraz je kladen na rozbor jednotlivých Burroughsových děl zejména z hlediska témat, která se v nich vyskytují. V závěru jsou pak poznatky z četby shrnuty a je popsána tematická pestrost a autorská poetika Burroughsových …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a thematic list of literary production of Williams S. Burroughs. Briefly it also presents a Beat generation movement and the author´s private life. We emphasize on an analysis of the individual writer´s works, particulary in terms of the topics that appears in it. In the end, the findings that have arised from the reading are summarised. Also the thematic variety and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VITNEROVÁ, Tereza. Tematický rejstřík tvorby W. S. Burroughse. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ HI dvouoborové