Bc. Veronika Mikešová

Bakalářská práce

Ischemická choroba srdeční a současné možnosti léčby

Ischemic heart disease and current possibilities of treatment
Anotace:
V této bakalářské práci je uveden mechanismus rozvoje zánětlivé reakce procesu aterosklerózy vedoucí ke kardiovaskulárnímu onemocnění. Popisuje významné rizikové faktory způsobující tvorbu i rozvoj ischemické choroby srdeční. V současnosti je léčba realizována nejčastěji implantací koronárního stentu. Velký úspěch je spojován s lékovými stenty nejnovějších materiálů a biologicky rozložitelnými, které …více
Abstract:
This bachelor thesis introduces a mechanism of inflammatory reaction of the atherosclerosis process leading to a cardiovascular disease. It describes significant risk factors causing both origin and growth of the ischemic heart disease. In most cases, the treatment is currently carried out by implantation of the coronary stent. A great deal of success has been associated with drug eluting stent of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Vladimíra Nováková Mužáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikešová, Veronika. Ischemická choroba srdeční a současné možnosti léčby. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická