Mgr. Lenka Liedermanová

Diplomová práce

Ischemická choroba srdeční

Ischemic heart disease
Anotace:
Tématem teoreticko výzkumné práce je ischemická choroba srdeční. Hlavním cílem práce bylo zjistit povědomí veřejnosti o této chorobě. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii srdce, aterosklerózu a její rizikové faktory vzniku. Dále se pak teoretická část zabývá chronickými a akutními formami ischemické choroby srdeční, jejich diagnostikou a léčbou. Ve výzkumné části jsou zpracovány údaje …více
Abstract:
The topic of this theoretical-research work is ischemic heart disease. The main objective was to ascertain public awareness of the disease. The theoretical part focuses on the anatomy and physiology of the heart, atherosclerosis and its risk factors. Further, the theoretical part addresses the chronic and acute forms of ischemic heart disease, their diagnosis and treatment. The research part processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Liedermanová, Lenka. Ischemická choroba srdeční. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií