Bc. Pavel CHOD

Diplomová práce

Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací a její využití v elektrotechnologické diagnostice

Fourier Transform Infrared Spectrometry and its usage in the electrical technology diagnostics
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje otázce infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací. První část popisuje obecnou teorii infračervené spektrometrie, princip spektrometrů a samotného měření vzorků. Praktická část je zaměřena na měření dodaných vzorků pomocí této metody a následné dokázání, zda lze pouze pomocí FT-IR určit tepelné namáhání materiálu. V závěru je provedeno vyhodnocení výsledků …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of the Fourier transform infrared spectometry. The first part describes the basic theory of the infrered spectrometry, principle of the spectrometers and measuring of the samples. The practical part focuses on a practical measuring of the samples with using this method and try to demonstrate if is possible determine by FT-IR thermal stress of the material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOD, Pavel. Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací a její využití v elektrotechnologické diagnostice. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma