Miroslav KUBÁT

Bakalářská práce

Možnosti využití superkapacitorů

Supercapacitors Usage Analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití superkapacitorů. V práci je uveden přehled historického vývoje, současná podoba a nástin dalšího možného vývoje této technologie. Práce udává přehled možných aplikací, výrobní postup a porovnává superkapacitory s dalšími elementy pro ukládání elektrického náboje. Zmiňuje výhody a nevýhody součástky nejen z hlediska technologického, ale i z hlediska …více
Abstract:
This bachelor work deals with possibilities of supercapacitors utilization. The work is divided into several parts with various views on designated theme. Here it is written about physical principles, principles of function, its behaviour in electrical circuits and impact of enviroment upon supercapacitor. The work mentions the comparison supercapacitors and accumulator and other possibilities of charge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Polcar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁT, Miroslav. Možnosti využití superkapacitorů. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/